คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์สายใยพี่น้องชาว MIT และประกวด Freshy ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์สายใยพี่น้องชาว MIT ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 จากนั้นจึงนำนักศึกษาเข้าสู่กิจกรรม Walk Rally ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรม การประกวด Freshy ในเวลา 13.00 น. โดยมีผู้ร่วมประกวดคือ นายมกร คำใบ และนางสาวเอลิสา หมอนพังเทียม เป็นตัวแทนจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล, นายพีรพัฒน์ นาคพงษ์ และนางสาวนารีรัตน์ แก้วนิวงค์ เป็นตัวแทนจากสาขาการจัดการกีฬา และสุดท้าย นายธีรเดช สายเนตร และนายปฏิภาณ โนนกลาง เป็นตัวแทนจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการมีดังนี้ ตำแหน่ง ดาวคณะฯ ได้แก่ นางสาวเอลิสา หมอนพังเทียม ตำแหน่ง เดือนคณะฯ ได้แก่ นายพีรพัฒน์ นาคพงษ์ ชนะเลิศรางวัล popular ได้แก่ นางสาวเอลิสา หมอนพังเทียม ชนะเลิศเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ นายมกร คำใบ และ นางสาวเอลิสา หมอนพังเทียม ชนะเลิศการแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ นายมกร คำใบ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง