นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมจิตอาสานื่องในกิจกรรมครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการเก็บขยะและทำความสะอาดโดยรอบบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม เนื่องในกิจกรรมครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง