คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม จากนั้น ร่วมพิธีสักการบูชาพระพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง