ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปณามหาวิทยาลัยนครพนม

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง