สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ให้กับทีม Predeact และทีม NP reaction ณ โรงเรียนนครพนม จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เดินทางไปโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม เพื่อมอบเงินรางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตรทีม ทีม Predeact และ ทีม NP reaction โรงเรียนนครพนม จังหวัดนครพนม ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ และเดินทางต่อไปที่โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมเพื่อมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ “คิดก่อน Click คิดก่อน Share” ในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง