สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีม DW dongluangProduction ที่ชนะในกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ“คิดก่อน Click คิดก่อน Share”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีม DW dongluangProduction ที่ชนะในกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ“คิดก่อน Click คิดก่อน Share” ในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง