คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสัการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 08.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. องนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสัการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง