ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตมหาวิทยาลัยนครพนม NPU: FUTURE READY ผ่านเว็บไซต์ www.npu.ac.th

มหาวิทยาลัยนครพนมขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตมหาวิทยาลัยนครพนม NPU: FUTURE READY ผ่านเว็บไซต์ www.npu.ac.th โดยคลิกไปที่ แบบแสดงความเห็น shorturl.at/frvL6 หรือผ่านช่องทาง QR code เพื่อมหาวิทยาลัยนครพนมของพวกเรา... #wenpu #npufamily #npufutureready #มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง