ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

เนื่องในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เวลา 07.00 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจต่อคณะวิทยาการจัดการฯ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง