เปิดบริการศูนย์ออกกำลังกาย MIT Fitness Center

วันที่ 22 กรกฎาคม ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดให้เปิดศูนย์ออกกำลังกาย MIT Fitness Center ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ ชั้น 1 ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา นักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป รอบๆ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยศูนย์ออกกำลังกาย MIT Fitness Center จะให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14:00 -19:00


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง