ค่ายแคมโขง ครั้งที่ 2

ค่ายแคมโขง ณ นครพนม ครั้งที่ 2 กิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น)” ภายใต้โครงการค่ายแคมโขง ณ นครพนม ครั้งที่ 2 (CAM KHONG CAMP@NakhonPhanom #2) ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นครพนม มุ่งหวังให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของภาพยนตร์สั้นต่อสังคม เรียนรู้ที่จะเลือกจุดเด่นเพื่อนำมาผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ ฝึกทักษะการนำเสนอ ถ่ายทอด และเล่าเรื่อง เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอเรื่องราวแคมโขงหรือริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนกับอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ด้วย ภายในค่ายฯ ประกอบด้วย workshop การสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ การกำกับภาพยนตร์ ผลิตภาพยนตร์ ภาคปฏิบัติลงพื้นที่ ถ่ายทำภาพยนตร์ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง และจัดฉายภาพยนตร์ ณ บริเวณลานคนเมือง พร้อมทั้งวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ได้แก่ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ ผศ.ดร.ปรีชา สาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ และประธานกลุ่มอีสานช็อตฟิล์ม และ คุณนำบุญ นามเป็นบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ นักเล่าเรื่องและนักสร้างสรรค์เนื้อหา โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 8 โรงเรียน 3 วิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัย จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง