อบรมโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการแม็คโคร ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ดา ศิริเขียว ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสมาชิก พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสมาชิก เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กระบวนการสู่ความสำเร็จทั้ง 8 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ทั้งทำเลที่ตั้ง การเลือกสินค้า การตั้งราคาและกำไร การผังร้านและการจัดเรียง การแต่งร้าน การส่งเสริมการขาย การบริหารสต็อก การสร้างความต่าง และได้มีการแบ่งกลุ่มและจับฉลากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ แนะนำที่ปรึกษาประจำกลุ่ม และกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัลกับแม็คโคร ถึงได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแม็คโคร ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 อีกด้วย ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง