ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม

ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม ในโอกาส "ผ่านเข้ารอบคัดเลือก" การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 พร้อมสนับสนุนการถ่ายทำ จำนวน 10,000 บาท จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจิตรศิลป์ สปป.ลาว สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่น สมาชิกในทีม Digi X ได้แก่ นายศุภวุฒิ ศิริรักษ์ นศ.ชั้นปีที่ 2 นางสาวกนกวรรณ เสนารัตน์ นศ.ชั้นปีที่ 1 นายปฏิพล พรมพิลาด นศ.ชั้นปีที่ 3


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง