ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลไชยบุรี

วันนี้ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดนครพนมออกให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการมอบถุงยังชีพและรับฟังปัญหาของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมจากหน่วยงานในจังหวัดนครพนม การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ในส่วนของมหาวิทยาลัยนครพนม คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง ได้ร่วมออกบูทแจกอาหารเสริมสำหรับบำรุงพันธุ์ปลาและให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้สนใจด้วย สำหรับคณะวิทยาการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช กุลาตี และ นางนัฐธิดา อาษาวัง รักษาการณ์หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้ร่วมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม และหลักสูตรที่เปิดทำการสอนทั้งภาคปกติ และหลักสูตรเสาร์ อาทิตย์ ให้กับผู้มาร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้ส่งบุตรหลายเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครพนมด้วย ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง