โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2562

วันนี้ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน เปิดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการฯ กิจกรรมนี้มีอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และรับฟังการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น และการถามตอบปัญหาสุขภาพ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง