ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส.

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจณา ชั้น 6 ห้วหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส. และร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และได้มาตรฐานในการตรวจประเมินครั้งต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง