อวยพรคณบดี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

วันนี้ 3 มกราคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นางนัฐธิดา อาษาวัง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี นำคณะอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าอวยพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง