พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ได้มีพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แกนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ฯ ที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นี้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง