แสดงความยินดี นักศึกษา ICT

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง