เปิดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อการณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องการเลือกตั้ง ในหัวข้อ “เลือกคนไหนดี” โดยมีประชาชนและนักศึกษา ให้ความสนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง