นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มนพ. สร้างชื่อ คว้า "รองชนะเลิศ อันดับ 1" การประกวด "ถ่ายคลิปได้บุญ" คลิปเอทีฟ 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมขีดเขียนโปรดักชั่น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการฯ ม.นครพนม ในโอกาสคว้ารางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 1" จากการประกวดในโครงการ "ถ่ายคลิปได้บุญ" คลิปเอทีฟ 2018 สมาชิกทีมประกอบด้วย นายชัยรัตน์ มิถานนท์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 4 ,นางสาวสุพรรษา ดวงวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 4 ,นายปฏิพล พรมพิลาด นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2 ,นางสาววริสรา ยอดลี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2 ขีดเขียนโปรดักชั่น คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลและทุนการศึกษาให้กับ "น้องจอย" รวม 50,000 บาท ในผลงาน ชื่อ อนาคตของชาติต้องได้รับการดูแล เพื่อทำบุญให้ : น้องจอย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม โดยจะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องจอย 25,000 บาท ตามที่ กลุ่มบริษัท โมโน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แลประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท และเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และได้นำผลงานที่ผ่านคัดเลือกขึ้นเว็บไซต์ Seeme ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2561 โดยได้มีการประกาศผลรางวัลชนะตามลำดับ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และจัดมีพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนองค์การหรือสถานสาธารณกุศล วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นี้ รางวัลการประกวด และการกุศล รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และการกุศล 50,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และการกุศล 25,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท และการกุศล 15,000 บาท รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 10,000 บาท และการกุศล 10,000 บาท รับชมคลิป Link คลิป: https://seeme.me/ch/csrmono/MNxVDk?pl=z0W0mD Link ข่าว: https://www.facebook.com/clickdeetumdee/ ภาพ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง