โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน 2 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 ถึง 16.00 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว MIT อย่างอบอุ่น ภาพ/ข่าว : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง