สัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 คณะวิทยาการจัดการฯ

การสัมภาษณ์ว่าที่นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3) วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ ฯ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง