แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการที่ดี 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ เป็นประธาน เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการที่ดี 2561 สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง