ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ "คว้าเหรียญเงิน เสือภูเขา" กีฬา (สกอ.) "มอดินแดงเกมส์"

เหรียญแรก ของ ม.นครพนม มาแล้ว การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสคว้า "เหรียญเงิน" จากการแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพประเภทเสือภูเขา (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี ระยะทาง 16.2 กม. ใช้เวลา 57.45 นาที


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง