นศ. มนพ. พิชิตเงินรางวัลจากเวที Startup Thailand League 2018

มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2018 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Folk ways และ ทีม Food DeDe โดยมี อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์ศิริวรรณ เพชรไพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำ โดยทำการประกาศผลโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อคัดเลือกทีมที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 20 ทีม ซึ่งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 ทีม ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี นั้น ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Startup ได้จัดการแข่งขัน Startup Thailand League ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 เมษายน 2561 (ที่ผ่านมา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ผลปรากฏว่า ทีม Folk ways และ ทีม Food DeDe ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ได้รับเงินทุนสนับสนุนและพัฒนาผลงาน จำนวนทีมละ 25,000 บาท ทั้ง 2 ทีม เพื่อต่อยอดความสำเร็จของนักศึกษาต่อไป ภาพ : อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง