คณะวิทยาการจัดการ ฯ จัดงาน ราตรีแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ “บุษบาเริงร่า”

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน “ราตรีแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” เชิญศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรุ่นเข้าร่วม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่ากับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจ เกิดแนวทางในการพัฒนาคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ในอนาคต เพื่อสานความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต จากนั้นร่วมรับชมการนำเสนอวีดีทัศน์ ครบรอบ 12 ปี ของมหาวิทยาลัยนครพนม และวีดีทัศน์ ครบรอบ 11 ปี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิษย์ร่วมรดน้ำขอพรอาจารย์ และตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวบรรยายความรู้สึกถึงคณะวิทยาการจัดการ ฯ ต่อด้วยกิจกรรมการประกวดขวัญใจ MIT และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง