ประมวลภาพ ประเพณีสงกรานต์ ม.นครพนม 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรคณะฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2561 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีทุกคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภาพ/ข่าว นาย คณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง