คณะวิทยาการจัดการ มนพ. ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม โดยมี ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยาน ตามเส้นทาง จุดเริ่มต้น ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุด ณ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ซึ่งตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมปั่นในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักปั่นจักรยานจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และนักปั่นทั่วไป เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 44 เพื่อส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานเป็นประจำ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง