สาขาวิชาการจัดการกีฬา ร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวันมาฆบูชา

สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวันมาฆบูชา วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 โดยการใช้วันสำคัญทางศาสนารวมตัวกันทำบุญตักบาตร ต่อยอดกับวัฒนธรรมการเต้น Line dance ผนวกกับการออกกำลังกายร่วมกันของนักศึกษาการจัดการกีฬากับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เป็นบรรยากาศที่สวยงาม สนุกสนาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนทั้งสองวัยได้เป็นอย่างดี ขอบคุณชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา และคณาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ Jirachai Karawa ที่ให้การประสานงานได้เป็นอย่างดีจนกิจกรรมประสบความสำเร็จ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง