แสดงความยินดีกับผู้รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการฯ ชั้น 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชนาพร เดชทะสร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง