โครงการสังคีตริมโขง เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษา มนพ.

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมโครงการสังคีตริมโขงฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จัก เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม และเป็นเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ต่อสาธารณชน ซึ่งในปีนี้ มีคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการแสดง จำนวน 8 คณะ/วิทยาลัย และโรงเรียนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนเชียงยืนวิทยา และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง