สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. จัดอบรม “นิเทศศาสตร์เคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ที่ผ่านมา) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงพื้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนนิเทศศาสตร์เคลื่อนที่ "เทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดีโอเพื่อการนำเสนอ" โดยมี อาจารย์วัชระ สุตะโคตร และอาจารย์คงฤทธิ์ รีวงศ์ พร้อมกับทีมงานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพกับนักเรียน กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน สำหรับเป้าหมายของโครงการนี้ เพื่อการให้ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาด้านวิชาการในอนาคต ข่าว : อาจารย์วัชระ สุตะโคตร อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ : นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง