คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ประเพณีลอยกระทง โดยการจัดกิจกรรม ประกวดกระทงของทั้ง 6 สาขาวิชา เพื่อเลือกสรรกระทงที่สวยงามที่สุด เข้าประกวดกระทงในระดับคณะ วิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสระน้ำศาลเจ้าปู่ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย ในกิจกรรมมีการเดินขบวนเชิญกระทงของแต่ละคณะ วิทยาลัย การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ เป็นประธาน ในกิจกรรม สำหรับที่ชนะเลิศจะได้เข้าสู่รอบการประกวดระดับจังหวัดต่อไป ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง