รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในชื่อ "ม่วนซื่น โฮแซว สัมพันธ์ สุขสันต์ วันปีใหม่ไทย" โดยมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรดน้ำขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 บรรยากาศเป็นไปอย่าสนุกสนาน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง