งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2020-08-03 15

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี คณะวิทยาการจัด...

Continue reading

2020-07-29 73

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงค...

Continue reading

2020-07-22 68

โครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพ...

Continue reading

2020-07-18 47

โครงการ Digital Communication Arts MIT : NPU Corporate Identity D...

Continue reading

2020-07-17 13

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก ประจำปี 2563...

Continue reading

2020-07-17 13

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาวบ้านอาจสามารถ...

Continue reading

2020-07-17 13

โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส...

Continue reading

2020-07-17 14

สืบสานประเพณีลอยกระทง ไทนครสมมานทีธาร ประจำปี 2562...

Continue reading