งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2018-04-11 44

ประมวลภาพ ประเพณีสงกรานต์ ม.นครพนม 2561...

Continue reading

2018-02-22 49

เลือกตั้งนายกสโมสร และ สมาชิกสภานักศึกษา ปี 2561...

Continue reading

2018-01-09 39

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา 2560...

Continue reading

0000-00-00 61

รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2...

Continue reading