งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2020-11-03 21

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

Continue reading

2020-11-02 32

สาขาวิชาการจัดการกีฬา นำรายได้จากกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง ซื...

Continue reading

2020-09-10 86

คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม เ...

Continue reading

2020-08-03 70

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี คณะวิทยาการจัด...

Continue reading

2020-07-29 188

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงค...

Continue reading

2020-07-22 164

โครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพ...

Continue reading

2020-07-18 97

โครงการ Digital Communication Arts MIT : NPU Corporate Identity D...

Continue reading

2020-07-17 63

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก ประจำปี 2563...

Continue reading