งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2020-07-17 57

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา...

Continue reading

2018-11-22 140

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

Continue reading

2018-07-26 188

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2561...

Continue reading

2018-03-07 260

สาขาวิชาการจัดการกีฬา ร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวันมาฆบูชา...

Continue reading

2018-03-02 218

โครงการสังคีตริมโขง เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษา มนพ....

Continue reading

2018-01-09 167

คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงประ...

Continue reading

0000-00-00 198

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำโขงประจำปีการศึกษ...

Continue reading

0000-00-00 148

โครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2559 ...

Continue reading