งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2020-07-17 14

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา...

Continue reading

2018-11-22 105

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

Continue reading

2018-07-26 152

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2561...

Continue reading

2018-03-07 218

สาขาวิชาการจัดการกีฬา ร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวันมาฆบูชา...

Continue reading

2018-03-02 181

โครงการสังคีตริมโขง เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษา มนพ....

Continue reading

2018-01-09 133

คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงประ...

Continue reading

0000-00-00 160

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำโขงประจำปีการศึกษ...

Continue reading

0000-00-00 117

โครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2559 ...

Continue reading