คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางพัชราภรณ์ ลองจำนงค์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
(งานหลักสูตร)

น.ส.ชรินทร์ทิพย์ แผ้วไธสง

นักวิชาการศึกษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)

น.ส.วิกานดา หล้าบา

นักวิชาการศึกษา
(งานทะเบียน)

น.ส.ธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานหลักสูตรและงานทะเบียน)

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort