คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นริศรา เปรมศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort