คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์พัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort