คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ระวิวร ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์จิ่ม ยืนนาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort