คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.อิภิ คำเพราะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ศศิฉาย พิมพ์พรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ดารณี เกตุชมภู

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นิภาภัทร พงษ์โสภณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์บัวจันทร์ อินธิโส

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศิริวรรณ เพชรไพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ณัฐกฤตา ศรีเมือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort