คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

คณะผู้บบริหาร

ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข

คณบดี

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort