คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา

ที่อยู่

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

167/2 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด
ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
48000

ที่อยู่

โทรศัพท์ 042-587-288

080-181-8883

FAX042-587-289