คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

งานแผนงานและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2564 โดย ในวันที่ 6 กรกฎาคม ในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ รุ่งสุข ให้เกียรติในการกล่าวเปิดโครงการ ก่อนจะเข้าสู่การอบรมเรื่อง “แนวทางและวิธีการในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันภายใต้วิกฤติอุดมศึกษา” ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องนี้  ส่วนในวันที่ 7 กรกฎาคม เป็นการบรรยายในเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort