คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างงานวิจัยและขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างงานวิจัย และขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน ก่อนที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ จะให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort